0:00/???
  1. Masaisai Vol.2

From the recording Vital Signs

Your price

Masaisai Vol.2

Track download

Please choose a price: CHF CHF (CHF 1.50 or more)

Please pay at least CHF 1.50

Out of stock

from Vital Signs, released August 22, 2020
Composed and Produced by Vee Mukarati
Vocals : Vee Mukarati
Mbira: Othnell "Mangoma" Moyo
Mixed and Mastered by Michele Oliva

Lyrics

Hupenyu hwangu hwashata
Hupenyu hwangu hwaipa
Kutarisa kudai inhamo chete
Ndizvo zvandaida?
Aihwa kwete
Hupenyu hwangu hwaoma
Kurarama kwacho haikona
Kurara nenzara kufanezvirwere
Vazhinji votambura vashoma vagere

Ndiota sei kani Ishe
Pindirai
Ndibatsireiwo kani baba vangu
Ndapinda mumasaisai
Ndoita sei kani Ishe
Pindirai
Ndibatsireiwo kani Baba vangu
Ndapinda mumasaisai

Hupenyu hwacho hwaoma
(Hwaoma hwaoma)
Kurarama kwacho itsaona
(Itsaona itsaona)
Kurara nenzara kufanezvirwere
Vazhinji votambura vashoma vagere

Ndoita sei kani Ishe
Pindirai
Ndibatsireiwo kani Baba vangu
Ndapinda mumasaisai
Ndoita sei kani Ishe
Pindirai
Ndibatsireiwo kani baba vangu
Ndapinda mumasaisai
Ndoita sei kani Tenzi
Pindirai
Ndibatsireiwo kani baba vangu
Ndapinda mumasaisai
Ndiota sei nhai Mwari
Pindirai
Ndibatsireiwo kani Ishe
Ndapinda mumasaisai
Ndapinda mumasaisai
Ndapinda mumasaisai
Ndapinda mumasaisai

Ndoita sei kani Ishe
Pindirai
Ndibatsireiwo kani baba vangu
Ndapinda mumasaisai
Ndoita sei kani Ishe
Pindirai
Ndibatsireiwo kani baba vangu
Ndapinda mumasaisai
Ndoita sei kani Tenzi
Pindirai
Ndibatsireiwo kani Mwari vangu
Ndapinda mumasaisai
Ndoita sei kani Ishe
Pindirai
Ndibatsireiwo kani Baba vangu
Ndapinda mumasaisai
Ndapinda mumasaisai
Ndapinda mumasaisai
Ndapinda mumasaisai